Обавештење о приступу на студентски портал – 04.2023.

Академија струковних студија Шумадија

Одсек Аранђеловац

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Сви студенти основних (I, II, III и „апсолвенти“) и мастер струковних студија (I, II,  и „апсолвенти“), уписани у шк. 2022/2023. г.У ОБАВЕЗИ су да у студентској служби одсека од 10.04. до 23.04.2023. г. лично преузму своју ЛОЗИНКУ ЗА ПРИСТУП НОВОМ СТУДЕНТСКОМ ПОРТАЛУ, како би у наредним роковима могли обављати пријаву испита.

На сајту одсека постављено је и ново УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦА, које ће важити од 10.04.2023. године.

СВА ПЛАЋАЊА СТУДЕНАТА (школарина, испити, остало) почев од 10. 04. 2023. г.

ВРШИЋЕ СЕ ПО НОВОМ УПУТСТВУ СА НОВИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ!

На сајту одсека ће благовремено бити истакнуто и упутство за електронску пријаву испита.

У Аранђеловцу,                                                                Студентска служба одсека

06.04.2023.