Позив за конференцију „Young science – robotics and nano-technology of modem mechanical engineering“

Позив за конференцију „Young science – robotics and nano-technology of modem mechanical engineering“

Академија струковних студија Шумадија укључена је као су-организатор конференције „Young science – robotics and nano-technology оf modern mechanical engineering“, 14-15 априла 2021. године у Краматорску, Украјна.

Сви наставници и студенти Академије могу да објаве рад без котизације.

Прилози:


Услови за учешће на конференцији   Преузми