ОДБРАНА МАСТЕР РАДА – ЈЕЛИЦА МАРКОВИЋ

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ–   ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Датум: 22. 04. 2021. година (четвртак) у 11:30 часова

СТУДЕНТ:   ЈЕЛИЦА МАРКОВИЋ  , Бр.инд. : MA-7/2019

ТЕМА  МАСТЕР  РАДА:

ЗБРИЊАВАЊЕ НУС ПРОДУКАТА У ТОПЛАНИ ВРЕОЦИ

КОМИСИЈА:

  1. проф. др Зоранка Малешевић, председник
  2. проф. др Милица Ђековић Шевић, ментор
  3. проф. др Ђорђе Михаиловић, члан