Извештај  комисије о кандидатима пријављеним на конкурс

Дана 14. маја 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање предавач за ужу стручну област Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство, дел. бр. 503 од  13. маја 2021. године. Извештај ће бити на увиду јавности   30 дана, рачунајући од дана објављивања.

Преузми