Резултати колоквијума из предмета – Макроекономија 16.12.2023

Резултати колоквијума из предмета

Макроекономија – РО

Резултати  колоквијума из предмета: Макроекономија,  рађеног: 16.12.2023. год., за студенте који студирају уз рад:

Р.Б.Име и презимеОстварен број бодова (максимално 30)
1.Милица Ђукнић21
2.Марина Симић21
3.Маријана Степановић20
4.Ивана Ивановић17
5.Тамара Коцић15
6.Катарина Јовановић13