Обавештење Универзитета у Кракову – конкурс за пријем страних студената за мастер студије

Обавештење Универзитета у Кракову – конкурс за пријем страних студената за мастер студије

Факултет за прехрамбену технологију Универзитета у Кракову објавио конкурс за пријем
страних студената за мастер студије – Инжињеринг хране и прерада, безбедност
и квалитет хране. Студије на енглеском језику почињу 01. октобра 2022. године.

Детаљне информације се могу пронаћи на
линку : https://en.urk.edu.pl/ [1] .

Стипендије Универзитета у Кракову 06.2022