ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР И ЗАВРШНОГ РАДА -12. ЈАНУАР 2024.

Датум: 12.01.2024. година (петак) у 11:30 часова

  СТУДЕНТ: ПОПАДИЋ МИЛЕНА

 Број индекса: МА-6/2019

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДНИМ МУЉЕМ НА ППОВ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

 КОМИСИЈА:

1. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., ментор


Датум: 12.01.2024. година (петак) у 12:00 часова

  СТУДЕНТ: КОМАТОВИЋ ЈЕЛЕНА

 Број индекса: G-6/2018

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПАК ПРОИЗВОДЊЕ ВИНА И УТИЦАЈ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

КОМИСИЈА:

1. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., ментор