ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА ФЕБРУАР 2023.


Датум: 24.02.2023. година (петак) у 12:00 часова

  СТУДЕНТ: ЂОРЂЕВИЋ ИВАН

 Број индекса: З-24/2019

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

РЕЦИКЛАЖА ПНЕУМАТИКА

 

КОМИСИЈА:

  1. др Зоранка Малешевић, председник
  2. спец.Јелена Лазаревић, члан
  3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 Датум: 24.02.2023. година (петак) у 12:30 часова

  СТУДЕНТ: МИЛОВАНОВИЋ ТЕОДОРА

 Број индекса: З-2/2018

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

 

КОМИСИЈА:

  1. спец.Јелена Лазаревић, председник
  2. др Зоранка Малешевић, члан
  3. др Милица Ђековић Шевић, ментор