ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА – Април 2022.

Датум: 21. 04. 2022. година (четвртак) у  13:00 часова

 СТУДЕНТ:      РИСТОВИЋ МАРИЈА

Бр.инд.:  М-19/2016

ТЕМА ЗАВРШНОГ  РАДА

 ТЕМА:  САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ У ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ ПРИПРЕМАЈУ НАМИРНИЦЕ ЗА ЉУДСКУ УПОТРЕБУ

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Милица Ђековић Шевић, члан
 3. мр Љиљана Плећевић, ментор

 


 

Датум: 21. 04. 2022. година (четвртак) у  13:30 часова

 СТУДЕНТ: ПАНТОВИЋ ЛАЗАР

Бр.инд.:  МА-14/2019

ТЕМА ЗАВРШНОГ  РАДА

 ТЕМА:  КУХИЊА ЛИБАНА – УТИЦАЈ НА РАЗВОЈ ГАСТРОНОМСКЕ ПОНУДЕ

КОМИСИЈА: 

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Милица Ђековић Шевић, члан
 3. мр Љиљана Плећевић, ментор

 


 

Датум: 21. 04. 2022. година (четвртак) у  14:00 часова

 СТУДЕНТ: ДОБРИВОЈЕВИЋ МАРТА

Бр.инд.:  З 02-2/2016

ТЕМА ЗАВРШНОГ  РАДА

 ТЕМА:  АНТИОКСИДАНТИ И АНТИОКСИДАТИВНА АКТИВНОСТ САМОНИКЛОГ ПЕЛЕНА

 

КОМИСИЈА:  

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. мр Марица Илић-Стаменковић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор

 

Датум: 21. 04. 2022. година (четвртак) у  14:30 часова

 СТУДЕНТ: САВКОВИЋ МАРКО

Бр.инд.:  МА-5/2019

 ТЕМА МАСТЕР РАДА

 ТЕМА:   Биогасна когенеративна постројења на органски отпад и агромасу

 

КОМИСИЈА: 

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор