ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА – Мај 2022.

 

Датум: 13. 05. 2022. година (четвртак) у  11:00 часова

 

СТУДЕНТ: СТОЈКОВИЋ УРОШ

Бр.инд.:  Г-4/2017

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ТЕМА:  ВИТАМИН Ц – АНТИОКСИДАТИВНА И БИОХЕМИЈСКА УЛОГА У ОРГАНИЗМУ

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. мр Љиљана Плећевић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор

 

Датум: 13. 05. 2022. година (четвртак) у  11:30 часова

 

СТУДЕНТ: ЋИРОВИЋ КРИСТИНА

Бр.инд.:  Г-20/2018

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ТЕМА:  ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА НА ППОВ У БАЊИ – АРАНЂЕЛОВАЦ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. мр Марица Илић-Стаменковић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 13. 05. 2022. година (четвртак) у  12:00 часова

 

СТУДЕНТ: ИВИЋ ИВАНА

Бр.инд.:  Г-8/2017

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ТЕМА:  ХРОМАТОГРАФСКО ОДРЕЂИВАЊЕ ЈОНА У ПИЈАЋОЈ ВОДИ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. мр Љиљана Плећевић, члан
 3. др Зоранка Малешевић, ментор

Датум: 13. 05. 2022. година (четвртак) у  12:30 часова

 

СТУДЕНТ: МАРИНКОВИЋ НИНА

Бр.инд.:  З-10/2018

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ТЕМА:  УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ МУЉЕМ НА ППОВ „КАМЕНИЦА“ У ТОПОЛИ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. мр Љиљана Плећевић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 13. 05. 2022. година (четвртак) у  13:00 часова

 

СТУДЕНТ: БАНКОВИЋ КАТАРИНА

Бр.инд.:  МА-23/2019

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ТЕМА:  УПРАВЉАЊЕ РАДИОАКТИВНИМ ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор