ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА 07.2022.

Датум: 08. 07. 2022. година (петак) у 9:00 часова

  СТУДЕНТ: ЂОКИЋ ЈАСМИНА

 Број индекса: МЗ-8/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

ЗНАЧАЈ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“ У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 08. 07. 2022. година (петак) у 9:30 часова

  СТУДЕНТ: РАКОВИЋ МИРЈАНА  

 Број индекса: МЗ-33/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

ТРАНСЛОКАЦИЈА ТЕШКИХ МЕТАЛА У СУНЦОКРЕТУ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 08. 07. 2022. година (петак) у 10:00 часова

  СТУДЕНТ: ФИЛИПОВИЋ ТАМАРА  

 Број индекса: МЗ-3/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА – ВРЕДНОСТИ И ПОСЛЕДИЦЕ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 08. 07. 2022. година (петак) у 10:30 часова

  СТУДЕНТ: НИКОЛИЋ-ЖИВАДИНОВИЋ БИЉАНА

 Број индекса: МЗ-14/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА „НАТА ВЕЉКОВИЋ“ ИЗ КРУШЕВЦА И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 08. 07. 2022. година (петак) у 11:00 часова

  СТУДЕНТ: ЈАКОВЉЕВИЋ ГОРАН

 Број индекса: МЗ-31/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ НА ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА РБ „КОЛУБАРА“

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 08. 07. 2022. година (петак) у 11:30 часова

  СТУДЕНТ: ПОПОВИЋ СНЕЖАНА

 Број индекса: МЗ-25/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У ПД „КОЛУБАРА УГОСТИТЕЉСТВО“

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Расположиви прилози: