ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР И ЗАВРШНОГ РАДА – АВГУСТ 2023.

Датум: 29.08.2023. година (уторак) у  13:00 часова

  СТУДЕНТ: ЖУНИЋ ЉУБИЦА

 Број индекса: МЗ-4/2021

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ТРАНСПОРТ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ГРАДА ШАПЦА

 КОМИСИЈА:

  1. др Зоранка Малешевић, председник
  2. др Милан Шевић, члан
  3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 29.08.2023. година (уторак) у  13:30 часова

  СТУДЕНТ: РЕЏИЋ ЈЕЛЕНА

 Број индекса: МЗ-27/2021  

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

АНАЛИЗА ТОКОВА ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ  

 

КОМИСИЈА:

  1. др Зоранка Малешевић, председник
  2. др Милан Шевић, члан
  3. др Милица Ђековић Шевић, ментор


Датум: 29.08.2023. година (уторак) у  14:00 часова

  СТУДЕНТ: БЛАГОЈЕВИЋ НАДА

 Број индекса: МЗ-14/2021  

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ  

 

КОМИСИЈА:

  1. др Зоранка Малешевић, председник
  2. др Милан Шевић, члан
  3. др Милица Ђековић Шевић, ментор