ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНИХ И МАСТЕР РАДОВА 02.09.2022.

Датум: 02. 09. 2022. година (петак) у 10:00 часова

  СТУДЕНТ: АНТОВ СОЊА

 Број индекса: МЗ-16/20

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

ТЕМА: МОГУЋНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 02. 09. 2022. година (петак) у  10:30 часова

  СТУДЕНТ: УРОШЕВИЋ КРИСТИНА  

 Број индекса: МЗ-26/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

ТЕМА: РЕЦИКЛАЖА НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 02. 09. 2022. година (петак) у  11:00 часова

  СТУДЕНТ: РАДОИЧИЋ СТЕФАН  

 Број индекса: МЗ-24/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА

 

ТЕМА: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ УБ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 02. 09. 2022. година (петак) у  11:30 часова

  СТУДЕНТ: КЕЗОВИЋ ВУК

 Број индекса: З-1/2019

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

 

ТЕМА: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У РБ „КОЛУБАРА“

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. мр Љиљана Плећевић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

 

Датум: 02. 09. 2022. година (петак) у  12:00 часова

  СТУДЕНТ: АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН

 Број индекса: –

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

 

ТЕМА: УЛОГА ГАСТРОНОМСКЕ ПОНУДЕ ЗА РАЗВОЈ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ТУРИСТИЧКИХ ПОНУДА – СПОРТСКИ ТУРИЗАМ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. др Зоранка Малешевић, члан
 3. мр Љиљана Плећевић, ментор

 

Датум: 02. 09. 2022. година (петак) у  12:30 часова

  СТУДЕНТ: МИЛОВАНОВИЋ ИРЕНА

 Број индекса: З-3/2019

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

 

ТЕМА: УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНО ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. мр Љиљана Плећевић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 02. 09. 2022. година (петак) у  13:00 часова

  СТУДЕНТ: ПАВЛОВИЋ ДАРКО

 Број индекса: З-2/2019

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

 

ТЕМА: ПРОУЧАВАЊЕ ПРИСУСТВА ТЕШКИХ МЕТАЛА У УЗОРЦИМА ЗЕМЉИШТА

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. мр Марица Илић Стаменковић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 02. 09. 2022. година (петак) у  13:30 часова

  СТУДЕНТ: НЕДЕЉКОВИЋ ТАМАРА

 Број индекса: –

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

 

ТЕМА: УТИЦАЈ КОЛИЧИНЕ ПЕПЕЛА И КИСЕЛИНСКОГ СТЕПЕНА БРАШНА НА ТИПИЗАЦИЈУ 

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Милица Ђековић Шевић, члан
 3. мр Марица Илић Стаменковић, ментор