ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР И ЗАВРШНОГ РАДА -14. СЕПТЕМБАР 2023.

Датум: 14.09.2023. година (четвртак) у 09:30 часова

  СТУДЕНТ: ИГОР ТОДОРОВИЋ

 Број индекса: МА-7/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ГРАДИТЕЉСТВУ СА
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА РАЦИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ У
КОМПАНИЈИ „ПЕШТАН“ д.о.о  

 КОМИСИЈА:

1. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3.  др Зоранка Малешевић, проф. с.с., ментор


Датум: 14.09.2023. година (четвртак) у 10:00 часова

  СТУДЕНТ: ЂОРЂЕ АРСИЋ

 Број индекса: МZ-8/2021 

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

РЕГЕНЕРАЦИЈА И МОГУЋНОСТ ПОНОВНЕ УПОТРЕБЕ МОТОРНИХ УЉА И МАЗИВА

 

КОМИСИЈА:

1. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3.  др Зоранка Малешевић, проф. с.с., менторДатум: 14.09.2023. година (четвртак) у  10:30 часова

  СТУДЕНТ: МИЛЕТИЋ СТЕФАН

 Број индекса: МZ-4/2020 

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ТРЕТМАН И РЕЦИКЛАЖА ОТПАДНИХ УЉА

 

КОМИСИЈА:

1. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3.  др Зоранка Малешевић, проф. с.с., менторДатум: 14.09.2023. година (четвртак) у  11:00 часова

  СТУДЕНТ: ПОПОВИЋ АНЂЕЛКА

 Број индекса: З-02/7/2014  

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

Изоловање и хемијски састав етарског уља лаванде (Lavandula sp)

 

КОМИСИЈА:

  1. др Милица Ђековић Шевић, председник
  2. спец. предав. Јелена Лазаревић, члан
  3. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., ментор