ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР И ЗАВРШНОГ РАДА -29. СЕПТЕМБАР 2023.

Датум: 29.09.2023. година (петак) у 08:30 часова

  СТУДЕНТ: ИВКОВИЋ ТАМАРА

 Број индекса: З-3/2020

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ  

 КОМИСИЈА:

1. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., ментор


Датум: 29.09.2023. година (петак) у 09:00 часова

  СТУДЕНТ: МИЛИЋ МИХАИЛО

 Број индекса: МЗ-7/2021

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНО-ЧВРСТИМ ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КРУШЕВАЦ

 

КОМИСИЈА:

1. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3.  др Зоранка Малешевић, проф. с.с., менторДатум: 29.09.2023. година (петак) у 09:30 часова

  СТУДЕНТ: ПОПОВИЋ КРИСТИНА

 Број индекса: МЗ-2/2021 

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ПРОИЗВОДЊА И КОРИШЋЕЊЕ БИОГАСА СА ОСВРТОМ НА ЕКОЛОШКИ ЗНАЧАЈ

 

КОМИСИЈА:

1. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3.  др Зоранка Малешевић, проф. с.с., менторДатум: 29.09.2023. година (петак) у 10:00 часова

  СТУДЕНТ: МИРКОВИЋ БОЈАН

 Број индекса: МЗ-17/2021 

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШАБАЦ

 

КОМИСИЈА:

1. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3.  др Зоранка Малешевић, проф. с.с., ментор


Датум: 29.09.2023. година (петак) у 10:30 часова

  СТУДЕНТ: КРУНИЋ ИЛИЈА

 Број индекса: Г-10/2021

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПЕСТИЦИДА У ВОЋУ 

 КОМИСИЈА:

1. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., ментор


Датум: 29.09.2023. година (петак) у 12:00 часова

  СТУДЕНТ: РАНЂИЋ СТЕФАН

 Број индекса: МЗ-24/2021

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ЗНАЧАЈ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 КОМИСИЈА:

1. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., председник         

2. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., члан

3. др Ђорђе Михаиловић, менторДатум: 29.09.2023. година (петак) у 13:00 часова

  СТУДЕНТ: ЂОРЂЕВИЋ ЈОВАНА

 Број индекса: Г-7/2020

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

ОДРЕЂИВАЊЕ САСТАВА И САДРЖАЈА МАСНИХ КИСЕЛИНА У
УЗОРЦИМА КОКОСОВОГ УЉА

 КОМИСИЈА:

1. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., председник         

2. мр Марица Илић Стаменковић, члан

3. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., ментор