ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ НАРЕДНИХ ГОДИНА НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТРУКОВНИМ  СТУДИЈАМА ШКОЛСКЕ 2022/23.

УПИС ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ – БУЏЕТ

Упис ДРУГЕ и ТРЕЋЕ године основних струковних студија на терет буџета Р.С. вршиће се у среду 05.10.2022.г.  од 10:00 до 13:00 сати.

УСЛОВ ЗА УПИС: остварени минимум 48 ЕСПБ из године студија у шк. 2021/22.години и остварени пласман на јединственој ранг листи до утврђеног броја за буџетски финансиране студенте.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена  2 ШВ-20 обрасца;
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20,

обавезни позив на број 101-07-R- ………

 •  Доказ у уплати накнаде за неположене предмете (еспб) из претходне године у износу 1.167,00 динара по боду, на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01-R- ……….         Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 25.03.2023.

(пример: два неположена предмета која укупно носе 10 ЕСПБ 1.167,00 x 10 = 11.167,00 дин.).

Студенти који уписују трећу годину студија уплаћују накнаду за све неположене предмете  (еспб) из прве и друге године. Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 25.03.2023.

УПИС ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ – САМОФИНАНСИРАЊЕ

Упис ДРУГЕ и ТРЕЋЕ године самофинансирајућих основних струковних студија вршиће се у

четвртак  06.10.2022. г. од 10:00 до 13:00 сати.

УСЛОВ ЗА УПИС: остварених 37 – 47 ЕСПБ из године студија у шк. 2021/22.години.

Студенти који студирају уз рад уписују наредну годину студија у категорији самофинансирајућих  са остварених најмање 30 ЕСПБ у школској 2021/22. години.

Студенти уписани по афирмативним мерама уписују наредну годину студија у категорији самофинансирајућих  са остварених најмање 35 ЕСПБ у школској 2021/22. години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца (добијају се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-07-R- ………
 4. Доказ у уплати школарине у износу од 70.000,00 динара или уплати прве рате у износу од 20.000,00 на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01- R- ……..
  Уговор о динамици плаћања преосталих рата потписаће се приликом преузимања индекса.
 5. За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 30 дана.

ОБНОВЕ ПРВЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ

Студенти основних струковних студија који су у школској 2021/22. остварили мање од 37 ЕСПБ, односно мање од 30 ЕСПБ ако студирају уз рад, поновни упис исте године вршиће у

петак  07.10.2022.г.   од 10:00 до 13:00 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца (добијају се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20,обавезни позив на број 101-07-R- ………
 4. Доказ у уплати накнаде за све неположене предмете (еспб) из године која се обнавља у износу 1.167,00 динара по боду, на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01-R- ……..
  Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 25.03.2023.

Израчунавање школарине за обнову прве године:

(60 ЕСПБ – збир ЕСПБ свих положених испита) x 1.167,00 = школарина

Израчунавање школарине за обнову друге године:

(120 ЕСПБ – збир ЕСПБ свих положених испита из прве и друге године) x 1.167,00 = школарина

ПРОДУЖЕТАК РОКА РЕДОВНОГ ТРАЈАЊА СТУДИЈА – „АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ“

Студенти који су школске 2021/22. године одслушали ТРЕЋУ годину основних струковних студија, и сви студенти уписани пре 2019.год. а који нису дипломирали закључно са 30.09.2022. године, уписују продужетак рока редовног трајања студија, тзв. „апсолвентски стаж“ у

понедељак, 10.10.2022.г.  од 10:00 до 13:00 сати.

1. Студенти који су школске 2021/22. године одслушали ТРЕЋУ годину студија, финансирани из буџета, уписују продужетак рока редовног трајања студија “апсолвентски стаж“ у школској 2022/23. задржавајући статус студента финансираног из буџета, уз обавезу плаћања накнаде за све предмете (еспб) из претходних година студија које нису положили.

Збир ЕСПБ неположених предмета I, II, и III године, не рачунајући ЕСПБ за Завршни рад  x 1.167,00 динара по боду = износ накнаде.

Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 25.03.2023.

Рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01-R- …….. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњен Интерни образац (добија се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-07-R- ………
 4. Доказ у уплати прве рате накнаде за неположене предмете (еспб) из претходних година;

2.  Студенти који су школске 2021/22.г. одслушали ТРЕЋУ годину студија као самофинансирајући студенти, и студенти који су већ били у „апсолвентском стажу“, уписују секао самофинансирајући студенти уз обавезу плаћања накнаде за све предмете (еспб) из претходних година студија које нису положили.

Збир ЕСПБ неположених предмета I, II, и III године, не рачунајући ЕСПБ за Завршни рад  x 1.167,00 динара по боду = износ накнаде.

Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 25.03.2023.

Рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01-R- …….. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњен Интерни образац;
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-07-R- ………
 4. Доказ у уплати накнаде за „апсолвентски стаж“ на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01-R- ……..

УПИС НА ОСНОВУ РЕШЕЊА

Студенти који остварују право уписа у школску 2022/23.год. на основу Решења по молбама могу то обавити у уторак, 11.10.2022.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати.

Правилима уписа приступити у складу са својим Решењем.

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

УПИС ДРУГЕ ГОДИНЕ

1. Упис ДРУГЕ године мастер струковних студија за студенте који су у школској 2021/22. години остварили 37 и више ЕСПБ, одн. 30 и више ЕСПБ за студенте који студирају уз рад, вршиће се у среду 12.10.2022.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца (добијају се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-07-М- ……..  
 4. Доказ у уплати школарине од 90.000,00 динара или прве рате од 20.000,00 динара, на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01-М- …….. 

Уговор о динамици плаћања преосталих рата потписаће се приликом преузимања индекса.

ОБНОВА ПРВЕ  ГОДИНЕ

1. Обнова године мастер струковних студија у школској 2022/23. години, за студенте који су у школској 2021/22 години остварили мање од 37 ЕСПБ, односно, мање од 30 ЕСПБ за студенте који студирају уз рад, вршиће се у среду 12.10.2022.г.  у времену од 10:00 до 13:00 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца;
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-07-М- …….
 4. Доказ у уплати накнаде за неположене предмете (еспб) из претходне године износу 1.500,00 динара по боду, на рачун број  840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01-М- ………

Износ се плаћа у две једнаке рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 25.03.2022. године.

ПРОДУЖЕТАК  РОКА  РЕДОВНОГ  ТРАЈАЊА  МАСТЕР СТУДИЈА

1. Студенти који су мастер студије уписали 2020, 2019 и 2018. године а мастер рад нису одбранили закључно са 30.09.2022. уписују продужетак рока редовног трајања студирања, одн. „апсолвентски стаж“  у среду 12.10.2022.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњен Интерни образац (добија се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-07-М- ……..  
 4. Доказ у уплати накнаде за неположене предмете (еспб) из претходне године у износу 1.500,00 динара по боду, не рачунајући бодове за Мастер рад, рачун број: 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01-М- ………

Износ се плаћа у две једнаке рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 25.03.2022. године.

2. Студенти мастер студија којима је у школској 2022/23. остала само израда и одбрана мастер рада, уписују продужетак рока редовног трајања студирања.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1.  Индекс;
 2. Читко попуњен Интерни образац (добија се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-07-М- ……..  

ранг листе за упис друге и треће године

Друга годинаТрећа година
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУМЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈАТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ И ГАСТРОНОМИЈА
ПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВОПРИМЕЊЕНА ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО