ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР И ЗАВРШНОГ РАДА -03. НОВЕМБАР 2023.

Датум: 03.11.2023. година (петак) у 14:00 часова

  СТУДЕНТ: ВУЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР

 Број индекса: MZ-5/2021

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА КОРИШЋЕЊА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 КОМИСИЈА:

1. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., ментор


Датум: 03.11.2023. година (петак) у 14:30 часова

  СТУДЕНТ: МИЛИЋ ВИОЛЕТА

 Број индекса: Z-12/2020

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

РЕЦИКЛАЖА ПЛАСТИКЕ

 

КОМИСИЈА:

1. сци Јелена Лазаревић, председник         

2. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., члан

3.  др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., менторДатум: 03.11.2023. година (петак) у 15:00 часова

  СТУДЕНТ: РАЂЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА

 Број индекса: MZ-11/2021

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ПРОЦЕСИ ПРЕЧИШЋАВАЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ВОДА

 

КОМИСИЈА:

1. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3.  др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с, менторДатум: 03.11.2023. година (петак) у 15:30 часова

  СТУДЕНТ: МАЈСТОРОВИЋ ЈОВАНА

 Број индекса: MZ-25/2021 

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ТЕМА: УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ВОЋАРСТВУ

 

КОМИСИЈА:

1. др Зоранка Малешевић, проф. с.с., председник         

2. др Милан Шевић, пред., члан

3. др Милица Ђековић Шевић, проф. с.с., ментор