Ред.бр. Име и презиме Дан пријема Време пријема
1. Др Милан Ђорђевић среда, Косовска 8 10 – 12
2. Др Драган Рајковић уторак 12 – 14
3. Др Никола Радивојевић среда 15 – 17
4. Др Олга Миљковић понедељак, С2/С3 ВТШ 13 – 15
5. Др Иван Петровић уторак 13 – 15
6. Др Ненад Милутиновић биће накнадно објављено биће накнадно објављено
7. Др Владимир Недић среда 11 – 13
8. Др Бранислав Александровић уторак 10 – 12
9. Др Марко Маслаћ среда 14 – 16
10. Др Предраг Ралевић четвртак 10 – 12
11. Др Александар Мишковић уторак 13 – 15
12. Др Хрвоје Пушкарић среда 12:30 – 14:30
13. Др Владимир Милићевић четвртак 09 – 11
14. Др Милица Жаревац Бошковић среда 12 – 14
15. Др Милан Раденковић петак 12 – 14
16. Невена Банковић понедељак, , С2 ВТШ 10:15 – 12:15
17. Мр Соња Костић петак 10 – 12
18. Мр Влатко Вуковић петак 13 – 15
19. Мр Милан Станојевић понедељак 17 – 19
20. Александар Поповић среда 18 – 18:30
21. Тијана Иванишевић четвртак 12 – 14
22. Саша Васиљевић уторак 12 – 14
23. Иван Шаренац понедељак, С2 ВТШ 11 – 13