др Ђорђе Михаиловић

Руководилац одсека Аранђеловац Проф. др Ђорђе Михаиловић дипломирао је на Факултету организационих наука у Београду са просечном оценом 8,46 и стекао звање дипломираног инжењера организационих наука. На истом факултету je завршио магистарске студије са просечном оценом 10 и докторске студије у области електронског пословања. Кабинет: Руководилац одсека И-мејл: djmihailovic@asss.edu.rs    

Start

End

Руководилац одсека Аранђеловац

Проф. др Ђорђе Михаиловић дипломирао је на Факултету организационих наука у Београду са просечном оценом 8,46 и стекао звање дипломираног инжењера организационих наука. На истом факултету je завршио магистарске студије са просечном оценом 10 и докторске студије у области електронског пословања.


Кабинет: Руководилац одсека
И-мејл: djmihailovic@asss.edu.rs