др Милица Ђековић Шевић

[vc_row][vc_column][vc_column_text] др Милица Ђековић Шевић Професор струковних студија Проф. др Милица Ђековић Шевић је основне студије завршила на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду са просечном оценом 8,75 и стекла звање дипломирани инжењер технологије. На истом факултету је успешно одбранила докторску дисертацију на тему: „Апсорпција озона у води и воденим растворима

Start

End

др Милица Ђековић Шевић

Професор струковних студија

Проф. др Милица Ђековић Шевић је основне студије завршила на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду са просечном оценом 8,75 и стекла звање дипломирани инжењер технологије. На истом факултету је успешно одбранила докторску дисертацију на тему: „Апсорпција озона у води и воденим растворима у барботажној колони са двофлуидном млазницом“.