др Мирослав Марковић

др Мирослав Марковић Професор струковних студија Проф. др Мирослав Марковић је завршио основне студије на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду са просечном оценом 9,16. Докторске студије је завршио на Ecole Polytechnique Federale de Lausanne у Швајцарској. Успешно је одбранио докторску дисертацију на тему: „Magnetic field analysis in electric motors using

Start

End

др Мирослав Марковић

Професор струковних студија

Проф. др Мирослав Марковић је завршио основне студије на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду са просечном оценом 9,16. Докторске студије је завршио на Ecole Polytechnique Federale de Lausanne у Швајцарској. Успешно је одбранио докторску дисертацију на тему: „Magnetic field analysis in electric motors using conformal mapping“.