КРЕАТИВНИ СТУДЕНТИ АКАДЕМИЈЕ ШУМАДИЈА – ОДСЕКА У АРАНЂЕЛОВЦУ

У складу са настојањима Академије струковних студија Шумадија за унапређење стручног усавршавања студената свих студијских програма који се у Школи реализују, у одсеку Аранђеловац уређени су услови и оквир за обављање стручне праксе и практичног рада ове високошколске установе. Стручна пракса и практична примена стечених знања имају за циљ да

Start

14. септембар 2020. - 00:00

End

У складу са настојањима Академије струковних студија Шумадија за унапређење стручног усавршавања студената свих студијских програма који се у Школи реализују, у одсеку Аранђеловац уређени су услови и оквир за обављање стручне праксе и практичног рада ове високошколске установе.

Стручна пракса и практична примена стечених знања имају за циљ да унапреди способност студената за успешну примену стручних и научних сазнања, као и метода у датим практичним ситуацијама, те да на тај начин допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Студијски програм Технологија хране и гастрономија настао је као резултат чињенице да прехрамбена индустрија заузима значајно место националног програму Републике Србије, нарочито током последњих десетак година.

Локална, аутентична, безбедна и јединствена храна и гастрономија представљају један од ресурса туристичког тржишта и призната је као део локалне културе и потенцијална компонента пољопривредног и економског развоја. Један од приоритета студијског програма Технологија хране и гастрономија јесте образовање кадрова који ће допринети побољшању квалитета и безбедности прехрамбених производа, као поспешивању развоја производње хране у нашем друштву. Студентима одсека у Аранђеловцу је омогућено да стеченим знањем и радом могу утицати на ширење културе у исхрани.

У реализацији наставе, посебна пажња се поклања стручној пракси и обавезним практичним активности, а дугогодишња сарадња Школе са туристичким организацијама и бројним угоститељским предузећима у којима студенти обављају практичну наставу и стручну праксу, додатно је допринела креирању младих, стручних потенцијала са компетенцијама на завидном нивоу.