Немања Филиповић

Немања Филиповић Асистент Немања Филиповић је завршио основне студије на Географском факултету у Београду. Мастер рад на тему: “Географско – еколошке карактеристике водоснабдевања Општине Аранђеловац“, успешно је одбранио и стекао звање мастер географских наука. Студент је докторских студија на Факултету за туризам и хотелијерство у Врњачкој Бањи.    

Start

End

Немања Филиповић

Асистент

Немања Филиповић је завршио основне студије на Географском факултету у Београду. Мастер рад на тему: “Географско – еколошке карактеристике водоснабдевања Општине Аранђеловац“, успешно је одбранио и стекао звање мастер географских наука. Студент је докторских студија на Факултету за туризам и хотелијерство у Врњачкој Бањи.