Немања Вујановић

Немања Вујановић Сарадник у настави Немања Вујановић, завршио је основне струковне студије на Академији струковних студија Шумадија, Одсек у Аранђеловцу, на студијском програму Информационе технологије, са просечном оценом 8,89. Студент је мастер струковних студија на студијском програму Информационе технологије на Академији струковних студија Шумадија, Одсек у Трстенику.      

Start

End

Немања Вујановић

Сарадник у настави

Немања Вујановић, завршио је основне струковне студије на Академији струковних студија Шумадија, Одсек у Аранђеловцу, на студијском програму Информационе технологије, са просечном оценом 8,89. Студент је мастер струковних студија на студијском програму Информационе технологије на Академији струковних студија Шумадија, Одсек у Трстенику.