Невена Милетовић

Невена Милетовић Предавач Невена Милетовић завршила је Филолошки факултет, Универзитета у Београду са просечном оценом 9.60. Мастер рад одбранила је на тему: “Social restraints in the Victorian society, search for independence and raising of female voice in Charlotte and Anne Brontë’s work“. Докторске студије похађа на Филолошком факултету, Универзитета у

Start

End

Невена Милетовић

Предавач

Невена Милетовић завршила је Филолошки факултет, Универзитета у Београду са просечном оценом 9.60. Мастер рад одбранила је на тему: “Social restraints in the Victorian society, search for independence and raising of female voice in Charlotte and Anne Brontë’s work“. Докторске студије похађа на Филолошком факултету, Универзитета у Београду.