Предавање – Радионица о Туризму

Сусретање са различитим искустивима и проблематиком са којом се сви активни учесници у Туризму суочавају, подстакло је преставнике ТО Аранђеловца да у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација организују Предавање – радионицу која је замишљена као својеврсна едукација запослених у Туристичким организацијама, приватним домаћинствима и угоститељским објектима. Један такав

Start

24. септембар 2018. - 00:00

End

Сусретање са различитим искустивима и проблематиком са којом се сви активни учесници у Туризму суочавају, подстакло је преставнике ТО Аранђеловца да у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација организују Предавање – радионицу која је замишљена као својеврсна едукација запослених у Туристичким организацијама, приватним домаћинствима и угоститељским објектима. Један такав скуп од вишеструког значаја за друштво као целину одржано је у Високој школи струковних студија у Аранђеловцу, у циљу посвећивања изразитог степена пажње побољшању услова за боравак туриста.

У име организатора скупа, ТО Аранђеловац присутне је поздравила Нада Лукић.

Предавање је започео др Љубомир Јовановић, професор струковних студија у Аранђеловцу, својеврсни познавалац Туризма, који је говорио о кључним темама за развој ове области која је од значаја за сваку земљу. Акценат је био на Унапређењу комуникације са гостима, Укључивању нових домаћинстава и њиховим могућностима као и руралном(сеоском) туризму, могућностима и подстицајним мерама.

Са жељом да се на свеколике начине обогати и унапреди туристичка понуда једног града са свим расположивим потенцијалима које Буковичка бања поседује и који могу бити пријемчиви посетиоцима, Предавање – Радионицу под називом “Иновативно здравствено – туристички производи као основ конкурентности на туристичком тржишту” на примеру познатих бања Европе водила је проф.  др Снежана Милићевић са Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој бањи.