Семинар “АРА” 2018 ВШАР и ВИПОС-а на Златибору

Студентски Парламенти Високе школе струковних студија из Аранђеловца и Високе пословне школе струковних студија из Ваљева организатори су заједничке едукативне екскурзије у студентском одмаралишту “Ратко М итровић” на Златибору, која се ове године одржава четврти пут. Поред луксузног смештаја, одличне кухиње, обиласка Златибора и уживања у слободним активностима, за студенте

Start

15. мај 2018. - 00:00

End

Студентски Парламенти Високе школе струковних студија из Аранђеловца и Високе пословне школе струковних студија из Ваљева организатори су заједничке едукативне екскурзије у студентском одмаралишту “Ратко М итровић” на Златибору, која се ове године одржава четврти пут.

Поред луксузног смештаја, одличне кухиње, обиласка Златибора и уживања у слободним активностима, за студенте је предвиђен и едукативни Семинар под називом “АРА 2018”.
Са поносом можемо говорити о вишегодишњим, успешно организованим екскурзијама и великом броју студената – учесника, који су, заправо, најбољи носиоци и показатељи стечених искустава оваквих едукативних окупљања а које организује Студентски Парламент Високе школе струковних студија Аранђеловац.

Први део едукативног семинара “АРА 2018” одржан је у четвртак 10. маја у Конгресној сали “Романија” и био је посвећен теми “Екологија у туризму”. Многобројни стручњаци из области екологије, туризма и уметности, поделили су са студентима своја практична знања и искуства, а дефинисали су и непосредну повезаност ових наука.

Из ВШАР студентима су се на својеврстан, културолошки и едукативни начин представили мр Љиљана Плећевић и проф. др Владан Мартиновић говоривши о Екотуризму као одговорном путовању у области природе, које чува животну средину и подржава благостање локалног становништва.

Попут других привредних грана, туризам утиче на квалитет животне средине као потрошач природних и других ресурса: земљишта, воде, горива, електричне енергије и хране, али и као произвођач значајне количине отпада и емисије. Негативни утицај туризма на животну средину изражени су кроз притисак на природне ресурсе, живи свет и станишта, као и стварање отпада и загађење.

Туризам има велики интерес да одржи квалитет животне средине на високом нивоу, тако да је чиста и здрава животна средина врло важна претпоставка његовог успешног развоја. Позитивни ефекти туризма у односу на животну средину огледају се у чињеници да је реч о делатности која тежи ка адекватном коришћењу природних ресурса, унапређењу предела и одржавању еколошких, економских и социо-културних вредности локалне заједнице.