СТУДЕНТИ У СТРУЧНОЈ ПОСЕТИ ППОВ У БАЊИ И ДАРОСАВИ

Студенти студијских програма Заштита животне и радне средине и Технолошко инжењерство, посетили су Постројења за прераду отпадних вода у Бањи и Даросави код Аранђеловца, оквиру предмета Заштита вода и Технологија пречишћавања отпадних вода и депоновање отпадног муља. Том приликом упознали су се са важношћу пречишћавања отпадних вода и утицаја на

Start

14. новембар 2018. - 00:00

End

Студенти студијских програма Заштита животне и радне средине и Технолошко инжењерство, посетили су Постројења за прераду отпадних вода у Бањи и Даросави код Аранђеловца, оквиру предмета Заштита вода и Технологија пречишћавања отпадних вода и депоновање отпадног муља.

Том приликом упознали су се са важношћу пречишћавања отпадних вода и утицаја на квалитет у природном реципијенту, као и са примењеном технологијом пречишћавања отпадних вода и примењеним процесима у третману отпадног муља.

Такође, студенти су у Бањи и Даросави имали прилику да  сагледају и лабораторијске анализе у контроли отпадних вода.

Подсетимо, подизањем нивоа практичног знања и применљивих вештина кроз стручне посете и практични рад, студенти Високе школе струковних студија у Аранђеловцу стичу неопходна искуства из интересних група. Уједно, школа континуирано тежи подизању нивоа сарадње са привредним субјектима и институцијама, што доводи до стручног усавршавања студената.