У посети компанији “Стублина” д.о.о

У оквиру обавезних Стручних посета које се реализују у Високој школи струковних студија у Аранђеловцу, студенти студијског програма Заштита животне и радне средине, у уторак 12. децембра 2017. године посетили су компанију „Стублина“ д.о.о. – лидера у производњи овог дела Европе. Ова компанија је почела са радом 1993. године и

Start

12. децембар 2017. - 00:00

End

У оквиру обавезних Стручних посета које се реализују у Високој школи струковних студија у Аранђеловцу, студенти студијског програма Заштита животне и радне средине, у уторак 12. децембра 2017. године посетили су компанију „Стублина“ д.о.о. – лидера у производњи овог дела Европе.
Ова компанија је почела са радом 1993. године и у потпуности испуњава дефинисане циљеве квалитета за своје производе, испуњава захтеве тржишта уз стално унапређење производне базе и система управљања квалитетом.

Свакодневном применом нових знања уз активно учешће и мотивацију свих запослених, остварени су потребни услови за ефикасан тимски рад у овој реномираној компанији, као и развој културе квалитета свих чинилаца целокупног производног система.

Као одговоран члан друштва, у процесу производње погонских ручица и квака, спојница за прозоре и врата, брава и зануса, цилиндара уложака брава, „Стубина“ д.о.о. штити радно и животно окружење примењујући прописане превентивне методе на пољу безбедности запослених, производа и околине.

Студентима ВШАР предочено је како се у производњи остварују захтеви постављених техничких решења за производе којима се задовољавају оптималне потребе корисника у погледу карактеристика издржљивости, предвиђене корозионе постојаности, сигурности и безбедности, као и погодности за намеравану употребу при утврђеним условима, без негативних утицаја на здравље и околину.