Урош Милошевић Академија струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац и Darwin Digital из Београда

Наш студент Информационих технологија, Урош Милошевић, ради на једном од њихових пројеката који ће допринети напретку целокупног друштва. Уз нове генерације иду и нове технологије. За неколико година, оне би могле потпуно да измене наше животе – функционисање саобраћаја, тржишта, радног окружења, комуникације, али и животних навика.

Start

End

На Академији струковних студија Шумадија – одсек Аранђеловац остварена је пословна сарадња са компанијом Darwin Digital из Београда.
Један од примата компанија Darwin Digital, је софтвер за препознавање емоција са лица.
Ова пословна сарадња омогућава заједнички рад на развоју пројеката из области вештачке интелигенције.

Наш студент Информационих технологија, Урош Милошевић, ради на једном од њихових пројеката који ће допринети напретку целокупног друштва.
Уз нове генерације иду и нове технологије. За неколико година, оне би могле потпуно да измене наше животе – функционисање саобраћаја, тржишта, радног окружења, комуникације, али и животних навика.
Док многи страхују да ће вештачка интелигенција смањити потребу за људском радном снагом, стручњаци истичу да је реч о новој
индустрији чији циљ је да олакша и унапреди наше животе.

Кроз ову пословну сарадњу омогућава се размена и унапређње знања и искуства између компаније из реалног света и образоване институције!