Координатор стручне праксе: Јелена Јоксић, Ана Урошевић

  На овом месту можеш се информисати о обављању стручне праксе у оквиру студијског програма Примењена економија и предузетништво.

Упознај се са процедуром реализације праксе, а потом погледај који су привредни партнери са којима сарађујемо.