Координатор стручне праксе: Јелена Јоксић, Ивана Милојевић

На овом месту можеш се информисати о обављању стручне праксе у оквиру студијског програма Заштите животне и радне средине.

Упознај се са процедуром реализације праксе, а потом погледај који су привредни партнери са којима сарађујемо