Завршни радови и дипломирање на основним студијама

Процедура и потребна документа за израду и одбрану завршног рада:

  1. Избор предмета, ментора и теме (Проверите да ли је предмет у статусу Стручно апликативних предмета програма и проверите да ли се тема Завршног рада налази у списку тема завршних радова усвојеној на Наставном већу за текућу шк. годину-сајт школе или огласне табле)
  2. Попуните и предајте студентској служби Захтев за проверу испуњености услова за израду Завршног рада (Захтев налазите у скриптарници Школе или на сајту школе-секција формулари)
  3. По одобрењу захтева (одговор добијате након највише 15 дана), приступите изради Завршног рада у консултацији са изабраним ментором.
  4. Техничко упуство за израду Завршног рада је саставни део Правилника о поступку израде и одбране завршног рада на основним струковним студијама Високе технолошке школе и можете га наћи на сајту школе – секција Акти школе или га преузети у студенсткој служби или скриптарници школе.
  5. Завршен рад укоричити у скриптарници школе (искључиво, због формата) у најмање 4 примерка и предати Студенсткој служби заједно са једним примерком у електронском облику на CD. Завршни радови се кориче у скриптарници школе са Кат. Бројем.

Додатно:

Правилник о поступку израде и одбране Завршног рада на основним студијама (PDF) – Преузми
Списак предмета (PDF) – Преузми
Списак предложених тема и ментора (PDF) – Преузми
Захтев за проверу испуњености услова за израду Завршног рада (DOCX) – Преузми
Техничко упутство за израду Завршног рада на основним студијама (PDF) – Преузми
Пример корица, насловне стране и стране након насловне (DOCX) – Преузми