Стечени стручни назив

 

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСПБ и звање Струковни менаџер туризма.
Настава се реализује активним методама и укључује: предавања, вежбе, теренску наставу, стручну праксу, семинарске радове, консултације. На трећој години студија предвиђен је обавезан предмет Стручна пракса чији је циљ да студенти успешно савладају, усвоје и примене теоријска знања из одређених предмета, односно да се оспособе за практично обављање пословних операција у туристичким и угоститељским предузећима и организацијама.

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

КЊИГА ПРЕДМЕТА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

КУРИКУЛУМ

 


Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису ►