Стечени стручни назив:

 

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова и звање Струковни економиста. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor.

Настава се реализује активним методама и укључује: предавања, вежбе, теренску наставу, стручну праксу, семинарске радове, консултације. На првој и трећој години студија предвиђено је похађање обавезног предмета Стручна пракса чији је циљ да студенти стечена теоријска знања практично примене кроз обављање пословних операцијау предузећима.

На следећем линку преузмите Књигу предмета која садржи детаљан садржај програма и предмета у PDF формату:

КЊИГА ПРЕДМЕТА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

КУРИКУЛУМ

 


 

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису