Након полагања пријемног испита, објављује се прелиминарна (–. —), а потом и коначна ранг листа (–. —).

Кандидат на основу успеха у средњој школи може да оствари максимално 40 бодова, док на пријемном испиту може остварити максимално 60 бодова.
Доњи праг за упис за самофинансирајуће студенте је 35 бодова.

Ако кандидат који је остварио право на упис одустане од уписа у предвиђеном року (детаљније у делу Упис), на његовом месту ће бити уписан први следећи кандидат са листе.

 


Упис

Процедура уписа за студенте у радном односу

Упис кандидата са кончне ранг листе вршиће се –. –2022. године од 10:00 до 13:00 часова.


За упис кандидата потребно је:

– Оригинална диплома o стеченом средњем образовању и извод из матичне књиге рођених;
– Оригинална сведочанства свих разреда средње школе;
– 2 слике (као за пасош);
– Индекс и 2 обрасца ШВ (добијају се у Школи на основу уплаћене накнаде за упис у прву годину студија);
– Очитана лична карта односно фотокопија личне карте;
– Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину ОСНОВНИХ  студија у износу од 2,500.00 дин – Пример;
– Доказ о уплати школарине – Пример;
– Потврда о запослењу.

Процедура уписа за самофинансирајуће студенте разликује се само у обавезама које се односе на школарину.