Стечени стручни назив:

 

Након окончања студија студент стиче 180 ЕСП бодова и звање Струковни инжењер технологије. У међународним односима ова титула одговара титули Bachelor.

Настава се реализује активним методама и укључује: предавања, лабораторијске вежбе, стручну праксу, семинарске радове, консултације. На  првој и трећој години студија предвиђено је похађање обавезног предмета Стручна пракса у угоститељским објектима чији је циљ да студенти стечена теоријска знања практично примене.

КЊИГА ПРЕДМЕТА

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

КУРИКУЛУМ


 

Припреми се за упис, сазнај шта ти је све потребно

Више о упису