На мастер студије могу се  уписати сва лица са окончаним студијама I нивоа (висока школа / струковне студије) без обзира да ли су у радном односу.

Први конкурсни рок
Пријављивање за упис  траје од 01. до 21. септембра 2022. године, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

Студенти српске националности из суседних земаља уписују се под истим условима као и студенти држављани Републике Србије.

Настава се реализује викендом. Кандидати НЕ полажу пријемни испит.

Рангирају се на основу успеха постигнутог на студијама I нивоа (основне студије). 

Након пријављивања за упис, објављује се прелиминарна(22.09.), а потом и коначна ранг листа (до 27.09.).

Упис кандидата са коначне ранг листе вршиће се 28. и 29. септембра 2022. године од 10:00 до 13:00 часова.

Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо њега може се дана  30. септембра 2022. године
уписати следећи кандидат, према редоследу на коначној ранг листи и под условима предвиђеним овим конкурсом.

Други конкурсни рок

Заинтересовани кандидати могу се пријавити за упис од 01. до 25. октобра 2022. године.
Привремене ранг листе биће објављене на огласним таблама и интернет странама одсека до 25. октобра 2022. године, до 15 часова.
Коначне ранг листе примљених кандидата биће објављене најкасније 27. октобра 2022. године, до 8 часова.
Упис примљених кандидата обавиће се 27. и 28. октобра 2022. године.

Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо њега може се дана 31. октобра 2022. године
уписати следећи кандидат, према редоследу на коначној ранг листи и под условима предвиђеним овим конкурсом.

Потребна документа за пријаву:


  • Оригинална диплома и додатак дипломи са основних студија и извод из матичне књиге рођених;
  • Очитана лична карта односно, фотокопија личне карте;
  • Доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на МАСТЕР студије у износу од 5.000,00 дин – Пример;
  • Пријава на конкурс (добија се у Одсеку).

УПИС

Потребна документа за упис:


  • 2 слике (као за пасош);
  • Индекс и 2 обрасца ШВ-20 (добијају се у Школи на основу уплаћене накнаде за упис у прву годину мастер студија)
  • Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину мастер студија у износу од 3.000,00 дин– Пример.
  • Доказ о уплати прве рате трошкова школарине за упис прве године мастер струковних студија у износу од 20.000,00 динара на  ж.р. 840-2113666-20, позив на број: 101-01-742309 Пример  )

 

Конкурси

 


Модели плаћања школарине

Плаћања школарине – у целости:


Школарина на мастер струковним студијама износи 90.000,00 динара и може се уплатити у једнократном износу приликом уписа на студије или у  месечним
ратама које се уплаћују на ж.р. 840-2113666-20, позив на број: 101-01-742309.

Плаћања школарине – на рате:


За Мастер струковне студије 90.000,00 динара на рате које ће бити регулисане Уговором који се потписује приликом уписа прве године мастер струковних студија.

Прва рата школарине у износу од 20.000,00 динара плаћа се приликом уписа.

Послења рата школарине уплаћује се најкасније до 30.04.2023. године.


 

 Мастер студије – Ранг листе


Погледај ранг листе ►

Мастер први рок – ранг листе