Пријава кандидата за упис мастер студија у другом уписном року почиње 02.10. и траје до 23.10. 2023. године сваког радног дана од 10-13 часова, ранг листе 24.10.2023. године

Ранг листе – Мастер први уписни рок

На мастер студије могу се  уписати сва лица са окончаним студијама I нивоа (висока школа / струковне студије) без обзира да ли су у радном односу.

Потребна документа за пријаву:


  • Оригинална диплома и додатак дипломи са основних студија и извод из матичне књиге рођених;
  • Очитана лична карта односно, фотокопија личне карте;
  • Доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на МАСТЕР студије у износу од 5.000,00 дин – Пример;
  • Пријава на конкурс (добија се у Одсеку).

УПИС

Потребна документа за упис:


  • 2 слике (као за пасош);
  • Индекс и 2 обрасца ШВ-20 (добијају се у Школи на основу уплаћене накнаде за упис у прву годину мастер студија)
  • Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину мастер студија у износу од 3.000,00 дин– Пример.
  • Доказ о уплати прве рате трошкова школарине за упис прве године мастер струковних студија у износу од 20.000,00 динара на  ж.р. 840-2113666-20, позив на број: 101-01-742309 Пример  )

Конкурси


Модели плаћања школарине

 

Плаћања школарине – у целости:


Школарина на мастер струковним студијама износи 90.000,00 динара и може се уплатити у једнократном износу приликом уписа на студије или у  месечним
ратама које се уплаћују на ж.р. 840-2113666-20, позив на број: 101-01-742309.

Плаћања школарине – на рате:


За Мастер струковне студије 90.000,00 динара на рате које ће бити регулисане Уговором који се потписује приликом уписа прве године мастер струковних студија.

Прва рата школарине у износу од 20.000,00 динара плаћа се приликом уписа.

Послења рата школарине уплаћује се најкасније до 30.04.2024. године.

 

 Мастер студије – Ранг листе


Погледај ранг листе 

Мастер први рок – ранг листе