На мастер студије могу се  уписати сва лица са окончаним студијама I нивоа (висока школа / струковне студије) без обзира да ли су у радном односу.

Пријављивање за упис  траје од 01. до 25. октобра 2021. године, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

Студенти српске националности из суседних земаља уписују се под истим условима као и студенти држављани Републике Србије.

Настава се реализује викендом. Кандидати НЕ полажу пријемни испит.

Рангирају се на основу успеха постигнутог на студијама I нивоа (основне студије). 

Након пријављивања за упис, објављује се прелиминарна(26. октобар), а потом и коначна ранг листа (до 27. октобра).

Упис кандидата са коначне ранг листе вршиће се 28. и 29. октобра 2021. године од 10:00 до 13:00 часова.


Потребна документа за пријаву:


  • Оригинална диплома и додатак дипломи са основних студија и извод из матичне књиге рођених;
  • Очитана лична карта односно, фотокопија личне карте;
  • Доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на МАСТЕР студије у износу од 4,000.00 дин – Пример;
  • Пријава на конкурс (добија се у Одсеку).

УПИС

Потребна документа за упис:


  • 2 слике (као за пасош);
  • Индекс и 2 обрасца ШВ-20 (добијају се у Школи на основу уплаћене накнаде за упис у прву годину мастер студија)
  • Доказ о уплати накнаде за упис у прву годину мастер студија у износу од 2,500.00 дин– Пример.

 

Конкурси

 


Модели плаћања школарине

Плаћања школарине – у целости:


Школарина на мастер струковним студијама износи 70.000 динара и може се уплатити у једнократном износу приликом уписа на студије или у 6 једнаких месечних рата који се уплаћују на ж.р. 840-2113666-20, позив на број: 101-01-742309.

Плаћања школарине – на рате:


За Мастер струковне студије 70.000,00 динара на 6 рата на следећи начин:

Прва рата приликом Уписа у износу од 15.000,00 динара;
Друга рата најкасније до 28.10.2020. године у износу од 11.000,00 динара;
Трећа рата најкасније до 28.11.2020. године у износу од 11.000,00 динара;
Четврта рата најкасније до 28.12.2020. године у износу од 11.000,00 динара;
Пета рата најкасније до 28.01.2021. године у износу од 11.000,00 динара и
Шеста рата најкасније до 25.02.2021. године у износу од 11.000,00 динара.


 

 Мастер студије – Ранг листе


Погледај ранг листе ►