Доктор наука
Помоћник председника Академије Шумадија

Проф. др Ђорђе Михаиловић дипломирао је на Факултету организационих наука у Београду са просечном оценом 8,46 и стекао звање дипломираног инжењера организационих наука. На истом факултету je завршио магистарске студије са просечном оценом 10 и докторске студије у области електронског пословања.


Кабинет: Директор
И-мејл: djmihailovic@asss.edu.rs