Доктор техничких наука

Проф. др Милица Ђековић Шевић је основне студије завршила на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду са просечном оценом 8,75 и стекла звање дипломирани инжењер технологије. На истом факултету је успешно одбранила докторску дисертацију на тему: „Апсорпција озона у води и воденим растворима у барботажној колони са двофлуидном
млазницом“.

Кабинет: 14
И-мејл: msevic@asss.edu.rs