Радна субота 15.01.2022. године

Субота 15.01.2022. године je радна за студенте свих студијских програма који студије похађају уз рад и студенте Мастер струковних студија Академије струковних студија Шумадија, одсека Аранђеловац.

Тога дана, наставне активности у просторијама Одсека Аранђеловац биће реализоване само за студенте који имају колоквијуме.

Све друге наставне активности (предавања, семинарски радови итд…) а које нису колоквијалне, биће реализоване Оn-Line у терминима и данима који су прилагођени студентима и професорима, само НЕ МОГУ бити реализоване 15. јануара 2022. године (субота).

Доказ о испуњености предиспитних обавеза који представља услов за пријављивање и полагање испита, ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК ће потврдити својим потписом у студентској књижици – индексу, у терминима одржавања испита.

Студенти који нису испунили услов за пријављивање испита закључно са даном завршетка наставе у зимском семестру школске 2021/2022. године, не могу остварити то право у току летњег семестра.