Конкурс за мобилност студената 12.2022.

Конкурс за мобилност студената 12.2022.

Конкурс за мобилност студената

KOHKУРС 3A ПРИЈАВУ КАНДИДАТА
за мобилност студената у сврху обављања стручне праксе у фирми НТЕС Скопље
као и у установама, институцијама компанијама и другим организацијама у Еразмус+ програмским земљама