ЗАКАЗАНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА 16.12.2022.

Датум: 16.12.2022. година (петак) у 10:00 часова

  СТУДЕНТ: ИВАНКОВИЋ МАРИНА

 Број индекса: МА-8/2018

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА КЉУЧ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Милица Ђековић Шевић, председник
 2. др Ана Дукић, члан
 3. др Ђорђе Михаиловић, ментор

Датум: 16.12.2022. година (петак) у 10:30 часова

  СТУДЕНТ: КОЊЕВИЋ МИЛАН

 Број индекса: МЗ-28/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ОРГАНСКИ ОТПАД У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ-КОМПОСТИРАЊЕ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 16.12.2022. година (петак) у 11:00 часова

  СТУДЕНТ: БРАКОЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА

 Број индекса: —

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

УТИЦАЈ ИЗГРАДЊЕ МАЛИХ ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 16.12.2022. година (петак) у 11:30 часова

  СТУДЕНТ: УРОШЕВИЋ ИВАНА

 Број индекса: МЗ-29/2020

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНО ЧВРСТИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор

Датум: 16.12.2022. година (петак) у 12:00 часова

  СТУДЕНТ: ВУРДЕЉА МИЛИЦА

 Број индекса: МА-23/2018

ТЕМА МАСТЕР РАДА 

ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА

 

КОМИСИЈА:

 1. др Зоранка Малешевић, председник
 2. др Ђорђе Михаиловић, члан
 3. др Милица Ђековић Шевић, ментор