ОДБРАНА ЗАВРШНИХ РАДОВА

ПОНЕДЕЉАК 27.09.2021. у 13:00 часова

Јелена Благојевић

Комисија:

  1. др Ана Дукић, председник
  2. Невена Милетовић, члан
  3. мр Љиљана Плећевић, ментор

ПОНЕДЕЉАК 27,09,2021, у 13:30 часова

Драгана Томић

Комисија:

  1. др Ана Дукић, председник
  2. Невена Милетовић, члан
  3. мр Љиљана Плећевић, ментор