Испитни рок Октобар 2  шк. 2020/21.

Наставно-стручно веће АСС Шумадија одобрило је одржавање испитног рока Октобар 2,  за шк. 2020/21.

Основне струковне студије


Уплате за испите:  30. септембар 2021.

Пријава испита:  02. октобар 2021.

Мастер струковне студије


Пријава испита:  30. септембар 2021.

 

Уплата за један испит је 1.000,00 РСД (по новом ценовнику Академије).

Све испите уплатити једном уплатницом (1.000,00 x број испита), уз обавезно уписивање позива на број студента.

Испитни рок ће се обавити 4 и 5. октобра 2021.

 

Испитни рок