ОБАВЕШТЕЊЕ – Правила уписа и ранг листе за основне струковне студије у 2023/024. години

ОБАВЕШТЕЊЕ

Правила уписа и ранг листе за основне струковне студије у 2023/024. години


Ранг листе друга година ОСС


Ранг листе трећа година ОСС


А)   УПИС ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ – БУЏЕТ

понедељак 09.10.2023.г.  од 10:00 до 13:00 сати

Упис ДРУГЕ и ТРЕЋЕ године основних струковних студија на терет буџета Р.С. вршиће се у понедељак 09.10.2023.г.  од 10:00 до 13:00 сати.

УСЛОВ ЗА УПИС: остварени минимум 48 ЕСПБ из године студија у шк. 2022/23.години и остварени пласман на јединственој ранг листи до утврђеног броја за буџетски финансиране студенте.

Студенти који уписују другу годину студија уплаћују накнаду за све неположене предмете  (еспб) из прве године. Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024.

Студенти који уписују трећу годину студија уплаћују накнаду за све неположене предмете  (еспб) из прве и друге године. Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена  2 ШВ-20 обрасца;
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20,

обавезни позив на број 101-0 ………

 •  Доказ o уплати накнаде за неположене предмете (еспб) из претходне године у износу 1.167,00 динара по боду, на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х ……….         Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024, с тим ако је целокупан износ  мањи од 10.000,00 дин. онда се плаћа  у целости приликом уписа.
 • За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 10 дана.

(пример: два неположена предмета која укупно носе 10 ЕСПБ 1.167,00 x 10 = 11.167,00 дин.).


Б)  УПИС ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ – САМОФИНАНСИРАЊЕ

уторак  10.10.2023. г. од 10:00 до 13:00 сати.

 Упис ДРУГЕ и ТРЕЋЕ године самофинансирајућих основних струковних студија вршиће се у уторак  10.10.2023. г. од 10:00 до 13:00 сати.

УСЛОВ ЗА УПИС: остварених 37 – 47 ЕСПБ из године студија у шк. 2022/23.години.

Студенти који студирају уз рад уписују наредну годину студија у категорији самофинансирајућих  са остварених најмање 30 ЕСПБ у школској 2022/23. години.

Студенти уписани по афирмативним мерама уписују наредну годину студија у категорији самофинансирајућих  са остварених најмање 35 ЕСПБ у школској 2022/23. години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца (добијају се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20,

обавезни позив на број 101-0………

 • Доказ у уплати школарине у износу од 70.000,00 динара или уплати прве рате у износу од 20.000,00 на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х ……..

Уговор о динамици плаћања преосталих рата потписаће се приликом преузимања индекса.

За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 10 дана.

За студенте по афирмативним мерама обавезан доказ о испуњености услова, не старија од 10 дана.


В) ОБНОВЕ ПРВЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ

уторак 10.10.2023.г.   од 10:00 до 13:00 сати.

Студенти основних струковних студија који су у школској 2022/23. остварили мање од 37 ЕСПБ, односно мање од 30 ЕСПБ ако студирају уз рад, поновни упис исте године вршиће у уторак 10.10.2023.г.   од 10:00 до 13:00 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца (добијају се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20,обавезни позив на број 101-0– ………
 4. Доказ у уплати накнаде за све неположене предмете (еспб) из године која се обнавља у износу 1.167,00 динара по боду, на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х …….. Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024.

Израчунавање школарине за обнову прве године:

(60 ЕСПБ – збир ЕСПБ свих положених испита) x 1.167,00 = школарина

Израчунавање школарине за обнову друге године:

(120 ЕСПБ – збир ЕСПБ свих положених испита из прве и друге године) x 1.167,00 = школарина


Г) ПРОДУЖЕТАК РОКА РЕДОВНОГ ТРАЈАЊА СТУДИЈА – „АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ“

среда, 11.10.2023.г.  од 10:00 до 13:00 сати.

Студенти који су школске 2022/23. године одслушали ТРЕЋУ годину основних струковних студија, и сви студенти уписани пре 2020.год. а који нису дипломирали закључно са 30.09.2023. године, уписују продужетак рока редовног трајања студија, тзв. „апсолвентски стаж“ у

среду, 11.10.2023.г.  од 10:00 до 13:00 сати.

1. Студенти који су школске 2022/23. године одслушали ТРЕЋУ годину студија, финансирани из буџета, уписују продужетак рока редовног трајања студија “апсолвентски стаж“ у школској 2023/24. задржавајући статус студента финансираног из буџета, уз обавезу плаћања накнаде за све предмете (еспб) из претходних година студија које нису положили.

Збир ЕСПБ неположених предмета I, II, и III године, не рачунајући ЕСПБ за Завршни рад  x 1.167,00 динара по боду = износ накнаде.

Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024, а ако је целокупан износ школарине мањи од 10.000,00 дин. онда се плаћа у целости при упису.

Рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х …….. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњен 2 ШВ-20 (добија се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-0 ………
 4.  Доказ у уплати прве рате накнаде за неположене предмете (еспб) из претходних година;ж.рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х …….. 
 5. За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 10 дана.

2.  Студенти који су школске 2022/23.г. одслушали ТРЕЋУ годину студија као самофинансирајући студенти, и студенти који су већ били у „апсолвентском стажу“, уписују секао самофинансирајући студенти уз обавезу плаћања накнаде за све предмете (еспб) из претходних година студија које нису положили.

Збир ЕСПБ неположених предмета I, II, и III године, не рачунајући ЕСПБ за Завршни рад  x 1.167,00 динара по боду = износ накнаде.

Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024. а ако је целокупан износ школарине мањи од 10.000,00 дин. онда се плаћа у целости при упису.

Рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х …….. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњен 2 ШВ-20 (добија се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-0 ………
 4. Доказ у уплати прве рате  за „апсолвентски стаж“ на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х ……..
 5. За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 10 дана.

3. Студенти којима је у школској 2022/23. остала само израда и одбрана завршног рада, уписују продужетак рока редовног трајања студирања.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1.  Индекс;
 2. Читко попуњен 2 ШВ-20 обрасца (добија се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-0 …….

Д)    УПИС НА ОСНОВУ РЕШЕЊА

четвртак 12.10.2023.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати.

Студенти који остварују право уписа у школску 2023/24.год. на основу Решења по молбама могу то обавити у четвртак 12.10.2023.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати.

Правилима уписа приступити у складу са својим Решењем. ( потребна документација у зависности од године коју уписујете по решењу).