ОБАВЕШТЕЊЕ – Правила уписа и ранг листе за мастер струковне студије у 2023/024. години

ОБАВЕШТЕЊЕ

Правила уписа и ранг листе за мастер струковне студије у 2023/024. години


Ранг листе за упис 2. године МАСС


УПИС ДРУГЕ ГОДИНЕ

петак 13.10.2023.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати.

1.      Упис ДРУГЕ године мастер струковних студија на терет буџета Р.Сбије према објављеној ранг листи.

       ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца (добијају се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-0 ……..  
 4. Доказ у уплати накнаде за неположене предмете (еспб) из претходне године у износу 1.500,00 динара по боду, на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х ……….         Износ се плаћа у две рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024, с тим да се износи мањи од 10.000,00 дин.  плаћају у целости приликом уписа.
  Уговор о динамици плаћања преосталих рата потписаће се приликом преузимања индекса
 5. За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 10 дана.

2.     Упис ДРУГЕ године мастер струковних студија за студенте који су у школској 2022/23. години остварили 37 и више ЕСПБ, одн. 30 и више ЕСПБ за студенте који студирају уз рад, вршиће се у петак 13.10.2023.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1.  Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца (добијају се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-03Х ……..  Доказ у уплати школарине од 90.000,00 динара или прве рате од 20.000,00 динара, на рачун 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х ……..  Уговор о динамици плаћања преосталих рата потписаће се приликом преузимања индекса.
 4. За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 10 дана.

ОБНОВА ПРВЕ  ГОДИНЕ

петак 13.10.2023.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати

1. Обнова године мастер струковних студија у школској 2023/24. години, за студенте који су у школској 2022/23 години остварили мање од 37 ЕСПБ, односно, мање од 30 ЕСПБ за студенте који студирају уз рад, вршиће се у петак 13.10.2023.г.  у времену од 10:00 до 13:00 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњена 2 ШВ-20 обрасца;
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-0 …….
 4. Доказ у уплати накнаде за неположене предмете (еспб) из претходне године износу 1.500,00 динара по боду, на рачун број  840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х….
 5. Износ се плаћа у две једнаке рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024.г. с тим да се износи мањи од 10.000,00 дин.  плаћају у целости приликом уписа.
 6.  За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 10 дана.

ПРОДУЖЕТАК  РОКА  РЕДОВНОГ  ТРАЈАЊА  МАСТЕР СТУДИЈА

петак 13.10.2023.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати

1. Студенти који су мастер студије уписали 2021, 2020 и 2019. године а мастер рад нису одбранили закључно са 30.09.2023. уписују продужетак рока редовног трајања студирања, одн. „апсолвентски стаж“  у петак 13.10.2023.г. у времену од 10:00 до 13:00 сати.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Индекс;
 2. Читко попуњен 2 ШВ-20 обрасца (добија се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-0 …….
 4. Доказ у уплати накнаде за неположене предмете (еспб) из претходне године у износу 1.500,00 динара по боду, не рачунајући бодове за Мастер рад, рачун број: 840-2113666-20, обавезни позив на број 101-01Х ………
 5. Износ се плаћа у две једнаке рате, прва приликом уписа а друга најкасније до 30.04.2024.г. с тим да се износи мањи од 10.000,00 дин.  плаћају у целости приликом уписа.
 6.  За студенте из радног односа обавезна потврда о радном статусу, не старија од 10 дана.

2. Студенти мастер студија којима је у школској 2022/23. остала само израда и одбрана мастер рада, уписују продужетак рока редовног трајања студирања.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1.  Индекс;
 2. Читко попуњен 2 ШВ-20 обрасца (добија се приликом уписа);
 3. Доказ о уплати износа од 2.500,00 динара за трошкове уписа на рачун: 840-2113666-20, обавезни позив на број  101-0 …….