ОБАВЕШТЕЊЕ – РАДНА СУБОТА 14.09.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ

РАДНА СУБОТА 14.09.2023.
САМО ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ОДСЕКА АРАНЂЕЛОВАЦ

Прва радна – наставна субота, на свим студијским програмима и годинама студија, само за студенте основних струковних студија који студије похађају уз рад, јесте 14. октобар 2023. године, према усвојеном и објављеном распореду часова наставе за школску 2023/2024. годину. 

За студенте мастер струковних студија Одсека Аранђеловац, настава почиње 4. новембра 2023. године, према усвојеном распореду за школску 2023/2024. годину.