Резултати другог колоквијума редовних студената из предмета Увод у туризам,  рађен 05.12.2023.

Резултати другог колоквијума из предмета 
Увод у туризам – редовни студенти

рађен 05.12.2023. год. 

Р.б.Име и презиме студентаОстварен број бодова (максимално 15)
1.Јелена Зороје14
2.Катарина Лазић14
3.Марија Величковић14
4.Исидора Грујић14
5.Дуња Панић14
6.Александра Зиндовић14
7.Милица Симић14
8.Анђела Пузић14
9.Тамара Миленковић14
10.Јована Ђаловић14
11.Софија Марковић13
12.Филип Васић13
13.Невена Драмићанин12
14.Николина Лазић11
15.Теодора Весић11
16.Анђела Јанићијевић10
17.Нина Фатић10
18.Јована Гавриловић10
19.Петар Станчић10
20.Софија Пантовић5