Заказана одбрана завршног рада 15.09.2023

Датум: 15.09.2023. година (петак) у  12:00 часова

  СТУДЕНТ: ЈОВАНА ПЕТРОВИЋ

 Број индекса: ИТ-02-11/2015

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

НАСТАНАК НОВИХ ИНДУСТРИЈСКИХПРОИЗВОДА УЗРОКОВАН РАЗВОЈЕМ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

 КОМИСИЈА:

  1. др Мирослав Марковић, проф.с.с., председник
  2. др Ђорђе Михаиловић, проф.с.с., члан
  3. др Данијела Младеновић, проф.с.с., ментор